DECIZIE nr. 223 din 24 iunie 2016 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Ghyka din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii
Având în vedere cererea domnului Mihai Ghyka, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/4.100/23 iunie 2016,
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Ghyka se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 475 din data de 24 iunie 2016