DECRET nr. 723 din 22 iulie 2016 privind eliberarea din funcţie a unui procuror
În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 83 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 898/2016,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Domnul Constantin Şopalcă, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, se eliberează din funcţie ca urmare a lipsei avizului anual al Consiliului Superior al Magistraturii pentru menţinerea în funcţie după vârsta de 65 de ani.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 562 din data de 26 iulie 2016