HOTĂRÂRE nr. 183 din 23 martie 2016 privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi trecerea unei părţi din acesta din administrarea Institutului de Psihiatrie Socola în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi, instituţii din subordinea Ministerului Sănătăţii
Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) şi al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Psihiatrie Socola din subordinea Ministerului Sănătăţii, conform datelor din anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă transmiterea suprafeţei de teren de 22.135 mp din imobilul cu datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 din administrarea Institutului de Psihiatrie Socola în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi, instituţii din subordinea Ministerului Sănătăţii, potrivit anexei nr. 2
Art. 3
Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4
Ministerul Sănătăţii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Psihiatrie Socola (CUI 4541165) din subordinea Ministerului Sănătăţii, a cărui valoare de inventar şi date de identificare se modifică

Nr. M.F.P.

Cod clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare ale imobilului

Valoarea de inventar

(lei)

Descrierea tehnică

Adresa

1

2

3

4

5

6

144275

8.25.01

teren

S = 115.744 mp, CF 139645

S = 22.135 mp, CF 138779

Iaşi, str. Bucium nr. 36

8.279.477

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Institutului de Psihiatrie Socola în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi, din subordinea Ministerului Sănătăţii

Nr. M.F.P.

Cod clasificare

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Datele de identificare şi valoarea de inventar a părţii din imobil care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

1

2

3

4

5

6

144275

8.25.01

teren

S = 22.135 mp, CF 138779 Valoarea: 1.955.672 lei

Institutul de Psihiatrie Socola/CUI 4541165

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Iaşi/CUI 4981352

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 233 din data de 30 martie 2016