RECTIFICARE din 4 aprilie 2013 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 1 aprilie 2013
La Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 1 aprilie 2013, se face următoarea rectificare:
- la art. I pct. 3 [cu referire la art. 2 alin. (21) a doua liniuţă din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010], în loc de: "... de minimum 12 luni până la data depunerii cererii;" se va citi: "... de minimum 10 luni până la data depunerii documentelor la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;".
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 191 din data de 4 aprilie 2013