HOTĂRÂRE nr. 770 din 4 septembrie 2014 pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 încheiat între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 11 decembrie 2013 şi la Bucureşti la 6 februarie 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 250/2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă Amendamentul nr. 5 încheiat între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Luxemburg la 11 decembrie 2013 şi la Bucureşti ia 6 februarie 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003, ratificat prin Legea nr. 250/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,

Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat

şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

_____
*) Traducere.
ANEXĂ:
(1)_
ROMÂNIA
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Cabinet secretar de stat
6 februarie 2014
Către:
Domnului Flavio Schiavo Campo,
şef Reprezentanţa
Băncii Europene de Investiţii în România
Str. Vasile Lascăr nr. 31
Sectorul 2, Bucureşti
Ref. Anulare sold restant, Contract de finanţare nr. 22.417 - Proiectul de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj
Stimate domn,
Vă aducem la cunoştinţă, cu mulţumiri, primirea scrisorii dumneavoastră datate 11 decembrie 2013, prin care aţi notificat Ministerul Finanţelor Publice asupra anulării soldului în valoare de 41.257.183,24 euro din împrumutul menţionat.

Cu stimă,

Eleodor Mandreş,

secretar de stat

(2)_
Banca Europeană de Investiţii
Ministerul Finanţelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
Bucureşti, sectorul 5 România
EXP BEI
013439 12. DEC 13
În atenţia domnului Daniel Chiţoiu, viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice
Luxemburg, 11 decembrie 2013
OpsA/SEE-2/2002-0091/F-SC/si
Subiect: Anulare sold restant, Contract de finanţare nr. 22.417
Stimate domnule ministru Chiţoiu,
Am dori să confirmăm faptul că soldul restant al împrumutului nr. 22.417 - Autostrada Arad - Timişoara-Lugoj AFI a fost anulat.
Ca urmare a reevaluării făcute de Bancă, în consultare cu Ministerul Finanţelor Publice şi cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., a costurilor Proiectului, s-a agreat a se anula soldul restant de 41.257.183,24 euro.
Vă rugăm să luaţi cunoştinţă că graficele de amortizare pentru împrumut rămân cele comunicate cu ocazia fiecărei trageri din împrumut.
Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi dacă aveţi nevoie de sprijin suplimentar.

Ai dumneavoastră, cu sinceritate,

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

Dietmar Dumlich,

şef Departament

România, Bulgaria şi Cipru

Flavio Schiavo Campo,

reprezentant Rezidenţă BEI

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 672 din data de 12 septembrie 2014