HOTĂRÂRE nr. 350 din 12 iunie 2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 13 şi art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se numesc în funcţia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, pentru un mandat de 4 ani, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 603/2006 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 16 mai 2006, cu modificările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

ANEXĂ: LISTA membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, desemnaţi în temeiul art. 13 lit. a) şi b) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială
1.Bogdan Alexandru Fătu - reprezentant al prim-ministrului;
2.Eduard Corjescu - reprezentant al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
3.Nicuşor Marian Buică - reprezentant al Ministerului Transporturilor;
4.Daniel Iustin Marinescu - reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;
5.Ion Ghizdeanu - reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;
6.Mihaela Toader - reprezentant al Ministerului Fondurilor Europene;
7.Daniel Vasile - reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Romi.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 357 din data de 17 iunie 2013