HOTĂRÂRE nr. 52 din 28 ianuarie 2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2015
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 29 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Pentru anul 2015 se stabileşte contingentul pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România după cum urmează:
a)lucrători permanenţi - 3.300;
b)lucrători stagiari - 200;
c)lucrători sezonieri - 200;
d)lucrători transfrontalieri - 100;
e)lucrători înalt calificaţi - 800;
f)lucrători detaşaţi - 900.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Liviu-Marian Pop

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 87 din data de 2 februarie 2015