DECRET nr. 683 din 24 iulie 2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completare a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 570 din data de 30 iulie 2015