ORDIN nr. M.52 din 15 aprilie 2016 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.120/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind planificarea, organizarea, executarea şi finalizarea inspecţiilor Inspectorului General
În vederea aplicării prevederilor art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
Art. 1
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2004* pentru aprobarea Instrucţiunilor privind planificarea, organizarea, executarea şi finalizarea inspecţiilor Inspectorului General se abrogă.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul apărării naţionale,

Mihnea Ioan Motoc

____
*Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.120/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 315 din data de 25 aprilie 2016