ORDIN nr. 989 din 3 octombrie 2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale BT MEDICAL LEASING IFN - S.A.
Având în vedere Rezoluţia nr. 18.782 din 20 august 2013 a Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj, care a dispus înregistrarea Sentinţei civile nr. 2.042/2013 şi a modificărilor dispuse prin aceasta cu privire la fuziunea prin absorbţie, precum şi radierea societăţii absorbite Societatea Comercială BT MEDICAL LEASING IFN - S.A. din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,
în baza prevederilor art. 28 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:
Articol unic
Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale BT MEDICAL LEASING IFN - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti, CR BT nr. 43, sectorul 1, înregistrată la registrul comerţului cu nr. J40/502/2003, cod unic de înregistrare 15131063, înscrisă în Registrul general la secţiunea k) "Activităţi multiple de creditare" cu nr. RG-PJR-41-110154.
-****-

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 637 din data de 15 octombrie 2013