DECIZIE nr. 3 din 4 martie 2016 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a zăcământului de ape minerale terapeutice şi dioxid de carbon din perimetrul Slănic-Moldova
Având în vedere:
- Sentinţa civilă nr. 163/2015, pronunţată în Dosarul nr. 3.157/110/2014 de către Tribunalul Bacău, prin care s-a deschis procedura falimentului împotriva Societăţii Comerciale PERLA MOLDOVEI - S.A., identificată prin J04/203/1991, CUI 968130;
- Licenţa de exploatare nr. 1.554/2000 al cărei titular este Societatea Comercială PERLA MOLDOVEI - S.A., care a fost negociată şi încheiată în conformitate cu prevederile art. 46 din fosta Lege a minelor nr. 61/1998;
- art. 34 lit. g) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale, integrare europeană nr. 300.262 din 1 martie 2016 privind propunerea de anulare a Licenţei nr. 1.554/2000,
în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, şi al prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.
Art. 1
Concesiunea minieră de exploatare a zăcământului de ape minerale terapeutice şi dioxid de carbon din perimetrul Slănic-Moldova, judeţul Bacău, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 1.554/2000, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercială PERLA MOLDOVEI - S.A., identificată cu J04/203/1991, cod unic de înregistrare RO 968130, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.
Art. 2
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Aurel Gheorghe

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 196 din data de 16 martie 2016