REZOLUŢIE nr. MSC.342(91) din 30 noiembrie 2012 privind adoptarea amendamentelor la Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei [Rezoluţia MSC.288 (87)]
Comitetul de Siguranţă Maritimă,
amintind articolul 28(b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale, referitor la funcţiile Comitetului,
luând notă de Rezoluţia MSC.288(87), prin care Comitetul a adoptat Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei (denumit în continuare Standardul calităţii), care este obligatoriu în temeiul capitolului II-1 din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Convenţia),
recunoscând necesitatea menţinerii la zi a Standardului calităţii în ceea ce priveşte referirile la alte instrumente OMI conţinute în acesta,
luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi una sesiune a sa, amendamentele la Standardul calităţii, propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII din Convenţie,
1.adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) al Convenţiei, amendamentele la Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
2.stabileşte, în conformitate cu articolul VIII(b)(vi)(2)(bb) al Convenţiei, că amendamentele menţionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2014, cu excepţia cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel puţin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;
3.invită guvernele contractante la SOLAS să ia notă de faptul că, în conformitate cu articolul VIII(b) (vii)(2) al Convenţiei, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2014 după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;
4.solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VIII(b)(v) al Convenţiei, să transmită tuturor guvernelor contractante la Convenţie copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;
5.solicită, de asemenea, secretarului general să transmită copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.
-****-
ANEXĂ: Amendamente la Standardul de calitate pentru acoperiri de protecţie a tancurilor de marfă pentru transportul de hidrocarburi ale petrolierelor care transportă ţiţei [Rezoluţia MSC.288(87)]
În paragraful 2.6, referinţa la "Rezoluţia A.744(18)" se înlocuieşte cu referinţa la "Codul internaţional din 2011 privind programul intensificat de inspecţii efectuate cu ocazia inspecţiilor la vrachiere şi petroliere (Codul ESP 2011)" [Rezoluţia A.1049(27)].
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 139 din data de 25 februarie 2014