HOTĂRÂRE nr. 163 din 16 martie 2016 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
Având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a reevaluării, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

ANEXĂ: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi administrarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a cărui valoare de inventar se modifică, drept urmare a reevaluării

Număr M.F.P.

Cod de clasificaţie

Denumirea

Persoana juridică ce administrează imobilul

CUI

Adresa imobilului

Valoarea de inventar (actualizată)

- lei -

144535

8.19.01

Imobil 42-06

Institutul de Studii pentru Ordine Publică din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

CUI 4183172

Bucureşti, sectorul 4

67.310.019,62

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 213 din data de 23 martie 2016