ORDIN nr. 2171 din 25 martie 2013 privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului "Locuinţă cu atelier", din str. Hagi Moscu Maria nr. 16, sectorul 1, Bucureşti
Având în vedere Referatul nr. 1.051/CM din 11 martie 2013 de aprobare a proiectului ordinului privind declasarea,
în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 19 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. c), ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii emite următorul ordin:
Art. 1
Imobilul "Locuinţă cu atelier", din str. Hagi Moscu Maria nr. 16, sectorul 1, Bucureşti, având regimul juridic de monument istoric, grupa valorică "B", cod în Lista monumentelor istorice B-II-m-B-18897, se declasează.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul culturii,

Daniel-Constantin Barbu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 262 din data de 10 mai 2013