HOTĂRÂRE nr. 232 din 30 martie 2016 privind aprobarea Contractului de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020 inclusiv, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Ministerul Transporturilor şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. vor actualiza anual, în condiţiile legii, contractul de activitate prevăzut la art. 1, după adoptarea legii bugetului de stat.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Ministrul fondurilor europene,

Carmen Aura Răducu

Ministrul comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională,

Marius-Raul Bostan

ANEXĂ:
Pentru a vizualiza Monitorul Oficial 258 bis apăsaţi aici. În cazul în care nu aveţi cont iDrept, vă rugăm să apăsaţi butonul Cont nou din drepta sus a ecranului şi să urmaţi paşii necesari.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 258 bis din data de 6 aprilie 2016