ORDIN nr. 2655 din 16 noiembrie 2012 privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monumente memoriale/funerare, grupa valorică B, a imobilului "Mormântul magistratului Constantin Crupenschi" din Cimitirul "Eternitatea", parcela 12/1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 5.303/CM din 15 octombrie 2012,
în conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (2) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul culturii şi patrimoniului naţional emite prezentul ordin.
Art. 1
(1)Imobilul "Mormântul magistratului Constantin Crupenschi" din Cimitirul "Eternitatea", parcela 12/1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, se clasează ca monument istoric, categoria monument memorial/funerar, grupa valorică B, cod în Lista monumentelor istorice IS-IV-m-B-21057.
(2)Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional comunică prezentul ordin Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Iaşi pentru ducerea la îndeplinire.
Art. 3
Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Iaşi va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul culturii şi patrimoniului naţional,

Sergiu Nistor,

secretar de stat

ANEXĂ:
Zona de protecţie a imobilului monument istoric "Mormântul magistratului Constantin Crupenschi" din Cimitirul "Eternitatea", parcela 12/1, municipiul Iaşi, judeţul Iaşi
Coordonate puncte de contur

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

-

X

Y

1.

633.608,415

697.527,596

2.

633.681,768

697.627,288

3.

633.662,559

697.642,723

4.

633.638,137

697.657,649

5.

633.610,491

697.691,567

6.

633.582,792

697.717,627

7.

633.540,846

697.751,596

8.

633.522,690

697.778,053

9.

633.519,121

697.780,449

10.

633.477,166

697.785,699

11.

633.450,904

697.802,148

12.

633.436,260

697.812,863

13.

633.420,432

697.829,644

14.

633.367,441

697.871,520

15.

633.312,727

697.917,408

16.

633.196,147

697.980,016

17.

633.009,088

698.107,248

18.

633.008,918

698.146,900

19.

632.941,837

698.178,134

20.

632.941,355

698.180,720

21.

632.907,968

698.112,320

22.

632.906,510

698.108,233

23.

632.878,501

698.059,110

24.

632.835,987

697.984,357

25.

632.794,024

697.993,713

26.

632.794,558

697.938,410

27.

632.790,448

697.924,252

28.

632.768,799

697.927,434

29.

632.765,307

697.898,588

30.

632.756,204

697.899,027

31.

632.754,534

697.875,827

32.

632.706,383

697.878,504

33.

632.708,546

697.854,095

34.

632.705,895

697.843,843

35.

632.775,520

697.845,679

36.

632.812,622

697.847,751

37.

632.827,872

697.845,996

38.

633.005,460

697.735,715

39.

633.071,694

697.696,183

40.

633.088,743

697.709,492

41.

633.106,272

697.694,952

42.

633.127,429

697.669,677

43.

633.142,987

697.648,524

44.

633.194,179

697.566,061

45.

633.208,746

697.542,637

46.

633.264,077

697.607,303

47.

633.275,033

697.612,597

48.

633.295,736

697.615,261

49.

633.403,548

697.625,707

50.

633.420,531

697.631,114

51.

633.457,531

697.689,409

52.

633.590,592

697.593,064

53.

633.564,024

697.556,229

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 113 din data de 27 februarie 2013