DECIZIE nr. 1 din 27 ianuarie 2016 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară
În temeiul prevederilor art. 66 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 80 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Senatului decide:
Articol unic
Se convoacă Senatul în prima sesiune ordinară a anului 2016, în ziua de 1 februarie 2016, ora 16,00.
-****-

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 65 din data de 28 ianuarie 2016