HOTĂRÂRE nr. 65 din 4 decembrie 2013 privind modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989
În temeiul art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 22 decembrie 2012, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- domnul deputat Victor-Gheorghe Manea, membru al Grupului parlamentar al PNL, este desemnat în calitatea de membru al comisiei în locul domnului deputat Roşca Mircea;
- domnul senator Ştefan Stoica, membru al Grupului parlamentar al PPDD, este desemnat în calitatea de membru al comisiei în locul domnului senator Ioniţă Dan-Aurel.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 4 decembrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 757 din data de 5 decembrie 2013