ORDIN nr. 81 din 31 ianuarie 2014 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a Centrului Naţional de Cartografie
Având în vedere:
- dispoziţiile art. 3 alin. (3) şi art. 16 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare;
- Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.237/2013 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 591/2010 pentru aprobarea organigramei Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie şi a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară,
în temeiul dispoziţiilor art. 3 alin. (12) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,
directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
Art. 1
Pentru organizarea activităţii oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, şi a Centrului Naţional de Cartografie, denumit în continuare CNC, se aprobă:
a)organigrama oficiilor teritoriale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Iaşi, Ilfov şi Timiş, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin;
b)organigrama oficiilor teritoriale Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Galaţi, Harghita, Hunedoara, Ialomiţa, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea, prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul ordin;
c)organigrama CNC, prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul ordin.
Art. 2
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Marcel Grigore,

director general adjunct

ANEXA nr. 1:
ANEXA nr. 2:
ANEXA nr. 3:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 84 din data de 3 februarie 2014