DECIZIE nr. 313 din 2 decembrie 2015 privind eliberarea domnului George-Aurel Mircea, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Având în vedere demisia domnului George-Aurel Mircea, înregistrată la Cabinetul primului-ministru cu nr. 5/6.769 din 26 noiembrie 2015,
În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul George-Aurel Mircea se eliberează, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 897 din data de 2 decembrie 2015