RECTIFICARE din 12 septembrie 2016 în cuprinsul Ordinului ministrului transporturilor nr. 655/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 23 august 2016
În cuprinsul Ordinului ministrului transporturilor nr. 655/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare, disciplină şi soluţionare a contestaţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 23 august 2016, se face următoarea rectificare:
- la art. 3, în loc de: "... şi Direcţia rutieră, infrastructură şi reglementări tehnice... " se va citi: "... şi Direcţia infrastructură rutieră şi reglementări tehnice... "
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 705 din data de 12 septembrie 2016