HOTĂRÂRE nr. 295 din 29 aprilie 2015 privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă plata contribuţiei României, pentru anul 2015, în valoare de 12.000 euro, la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina.
Art. 2
Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro la data efectuării plăţii.
Art. 3
Contravaloarea în lei a contribuţiei prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2015, capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 55 "Alte transferuri".
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 310 din data de 6 mai 2015