DECRET nr. 282 din 3 martie 2016 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea pentru completarea art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 169 din data de 7 martie 2016