DECRET nr. 446 din 29 aprilie 2013 privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului şi sportului
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se promulgă Legea pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2010 privind unele măsuri în domeniul tineretului şi sportului şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 254 din data de 8 mai 2013