ORDIN nr. 99 din 15 octombrie 2014 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L.
Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform lit. a) din anexa nr. 1.a, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform lit. b) din anexa nr. 1.a.
Art. 2
(1)Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de distribuţie a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare şi se aprobă rata de creştere a eficienţei economice, conform lit. a) din anexa nr. 1.b, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Se stabilesc venitul reglementat unitar şi venitul total unitar aferente serviciului de furnizare a gazelor naturale realizat de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare, conform lit. b) din anexa nr. 1.b.
Art. 3
(1)Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuţie a gazelor naturale din localităţile în care Societatea Comercială MĂCIN GAZ-S.R.L. deţine licenţa de distribuţie a gazelor naturale.
(3)Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.
Art. 4
(1)Se aprobă preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2)Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienţilor finali ale căror locuri de consum sunt amplasate în localităţile în care Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. deţine licenţa de distribuţie şi de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preţ.
(3)Preţurile finale reglementate prevăzute la alin. (1) nu conţin acciza pentru gazul natural şi T.V.A.
Art. 5
Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.
Art. 6
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2011 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuţie şi aprobarea preţurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, realizate de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2011, cu modificările ulterioare.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2014.
-****-

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

ANEXA nr. 1a: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru primul an al celei de-a treia perioade de reglementare

a) Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2013

MWh

14.765

Venit reglementat unitar

lei/MWh

28,76

Venit total unitar

lei/MWh

32,19

Rata de creştere a eficienţei economice

 

-0,24%

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2013

MWh

14.765

Venit reglementat unitar

lei/MWh

4,75

Venit total unitar

lei/MWh

5,69

ANEXA nr. 1b: Venitul reglementat unitar şi venitul total unitar pentru Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru al doilea an al celei de-a treia perioade de reglementare

a) Activitatea de distribuţie a gazelor naturale

Cantitatea de energie distribuită în 2014

MWh

15.400

Venit reglementat unitar

lei/MWh

30,02

Venit total unitar

lei/MWh

33,31

b) Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat

Cantitatea de energie furnizată în 2014

MWh

11.128

Venit reglementat unitar

lei/MWh

4,92

Venit total unitar

lei/MWh

6,16

ANEXA nr. 2: Tarifele reglementate pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale realizată de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L.

Categoria de clienţi

Lei/MWh

1. Tarife de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

35,07

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

33,37

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

32,64

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

ANEXA nr. 3:
1.Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

117,42

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

115,41

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

2.Preţurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea Comercială MĂCIN GAZ - S.R.L. pentru clienţii noncasnici de gaze naturale, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice care este destinată consumului populaţiei

Categoria de clienţi

Lei/MWh

A. Clienţi finali conectaţi direct la sistemul de transport

A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh

0,00

A.2. Consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

A.3. Consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

A.4. Consum anual între 116.277,80 MWh şi 1.162.777,87 MWh

0,00

A.5. Consum anual peste 1.162.777,87 MWh

0,00

B. Clienţi finali conectaţi în sistemul de distribuţie

B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh

161,17

B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh şi 116,28 MWh

159,16

B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh şi 1.162,78 MWh

0,00

B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh şi 11.627,78 MWh

0,00

B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh şi 116.277,79 MWh

0,00

B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh

0,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 756 din data de 17 octombrie 2014