ORDIN nr. 981 din 31 august 2016 privind modificarea poziţiei nr. 5470 a anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora
Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 3.303 din 31 august 2016 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale,
având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I
În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 30 iunie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia nr. 5470 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Cod_cim

obs

Denumire produs

Formă

Concentraţie

Firma/Ţara

DCI

Ambalaj

Grupa ATC

statut_frm

statut_anm

Preţ producător

(lei)

Preţ ridicata maximal fără TVA

(lei)

Preţ amănuntul maximal cu TVA

(lei)

stare

Observaţii

Valabilitate preţ

"5470

W62679001

 

THYROTOP-131 38-7400 MBq

CAPS. PT. UZ TERAPEUTIC

38-7400 MBq

CN UNIFARM SA - ROMÂNIA

NATRII IODIDUM (131I)

Container din plumb ambalat într-un container din metal, sigilat cu un înveliş detaşabil care conţine o capsulă pentru uz terapeutic 7400 MBq (21 de zile de la data fabricaţiei)

V10XA01

MG

generic

2500.00

2530.00

2795.85

  

Preţurile sunt valabile până la data de 1 noiembrie 2016."

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Ioana Ursu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 677 din data de 1 septembrie 2016