HOTĂRÂRE nr. 2 din 11 martie 2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie
În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
- Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 20 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- La punctul 32 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Portugheză, domnul deputat Roman Gheorghe, Grupul parlamentar PSD, îl înlocuieşte în calitatea de membru pe domnul deputat Diaconu Mihai Bogdan, Grupul parlamentar PSD.
- La punctul 66 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Filipine, domnul deputat Tararache Mihai, neafiliat, îl înlocuieşte în calitatea de membru pe domnul deputat Roman Gheorghe, Grupul parlamentar PSD.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 11 martie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 176 din data de 11 martie 2014