RAPORT nr. 5401 din 14 aprilie 2015 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Sibiu
AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
- extras -
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) şi (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Planul de control pe anul 2015, aprobat de preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, precum şi cu notificarea misiunii de control, în perioada 9-13 martie 2015 s-a efectuat controlul finanţării Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Sibiu pentru anul 2014.
I.Constatări
Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor contabile puse la dispoziţia echipei de control s-a constatat că veniturile Partidului Democrat Liberal - Organizaţia Judeţeană Sibiu au totalizat 172.359,35 lei şi au fost obţinute din cotizaţiile membrilor de partid în sumă de 49.866,00 lei, din donaţii în sumă de 116.639,35 lei şi din alte surse de venit în sumă de 5.854,00 lei.
II.Recomandări:
- respectarea prevederilor Ordinului ministerului economiei şi finanţelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările ulterioare, privind funcţionarea şi utilizarea conturilor contabile.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 333 din data de 15 mai 2015