DECIZIE nr. 5 din 26 iulie 2013 pentru completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă
În temeiul art. 406, 414 şi 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:
Art. I
Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 1/2013 privind stabilirea sistemului procedural de evaluare a activităţilor de educaţie medicală continuă a medicilor, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor şi formelor de educaţie medicală continuă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 27 februarie 2013, se completează după cum urmează:
1.În anexa nr. 1, la articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) cu următorul cuprins:
"(11) Universităţile şi/sau facultăţile de medicină şi farmacie acreditate vor achita, pentru creditarea planului anual de cursuri postuniversitare, o taxă de 100 de euro pentru fiecare pachet de maximum 100 de cursuri, începând cu anul universitar 2013-2014. Orice alte cursuri suplimentare, în afara planului anual trimis iniţial, se creditează conform prevederilor alin. (1)."
Art. II
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,

Vasile Astărăstoae

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 518 din data de 19 august 2013