HOTĂRÂRE nr. 1278 din 18 decembrie 2012 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare
În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Satu Mare, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Satu Mare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 685 şi 685 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
- Anexa nr. 27 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dorolţ" se modifică şi se completează după cum urmează:
a)se abrogă poziţiile nr. 49 şi 50;
b)după poziţia nr. 229 se introduc 34 de noi poziţii, poziţiile nr. 230-263, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Mircea Duşa

Ministrul delegat pentru administraţie,

Radu Stroe

ANEXĂ:
Completări la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dorolţ, judeţul Satu Mare

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

- mii lei -

Situaţia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

230.

1.3.7.2

Strada nr. 7, Dorolţ

Comuna Dorolţ

Lungime = 455 m

Suprafaţă - 8.338 mp

1991

14,46

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

CF 101870

231.

1.3.7.2

Strada nr. 8, Dorolţ

Comuna Dorolţ

Lungime = 465 m

Suprafaţă - 6 607 mp

1991

14,76

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr, 15/2012

C.F. 101869

232.

1.3.7.2

Strada nr. 9, Dorolţ

Comuna Dorolţ

Lungime = 265 m

Suprafaţă - 3.508 mp

1991

8,41

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101863

233.

1.3.7.2

Strada nr. 10, Dorolţ

Comuna Dorolţ

Lungime = 360 m

Suprafaţă - 5.142 mp

1991

" 11,4a

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101871

234.

1.3.7.2

Strada nr. 11, Dorolţ

Comuna Dorolţ

Lungime = 490 m

Suprafeţe: 11/a - 2.492 mp

11/b - 2.400 mp

11/c - 1.323 mp

1991

15,55

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101877, C.F. 101875, C.F. 101876

235.

1.3.7.2

Strada nr. 12, Dorolţ

Comuna Dorolţ

Lungime = 545 m

Suprafaţă - 9.216 mp

1991

17,30

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101868

236.

1.3.7.2

Strada nr. 13, Dorolţ

Comuna Dorolţ

Lungime = 1.225 m

Suprafaţă - 31.318 mp

1991

38,90

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101864

237.

1.3.7.2

Strada nr. 14, Dorolţ

Comuna Dorolţ

Lungime = 150 m

Suprafaţă - 1.363 mp

1991

14,60

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101872

238.

1.3.7.2

Strada nr. 15, Dorolţ

Comuna Dorolţ

Lungime = 460 m

Suprafaţă - 14.340 mp

1991

4,76

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101862

239.

1.3.7.2

Strada nr. 16, Dorolţ

Comuna Dorolţ

Lungime = 440 m

Suprafaţă - 7.341 mp

1991

13,97

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101865

240.

1.3.7.2

Strada nr. 17, Dorolţ

Comuna Dorolţ

Lungime = 174 m

Suprafaţă - 2.139 mp

1991

5,39

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101873

241.

1.3.7.2

Strada nr. 18, Dorolţ

Comuna Dorolţ

Lungime = 330 m

Suprafaţă - 4.720 mp

1991

10,47

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101861

242.

1.3.7.2

Strada nr. 19, Dorolţ

Comuna Dorolţ

Lungime = 125 m

Suprafaţă - 772 mp

1991

3,97

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101902

243.

1.3.7.2

Strada nr. 20, Dorolţ

Comuna Dorolţ

Lungime = 330 m

Suprafaţă - 2.065 mp

1991

10,47

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101866

244.

1.3.7.2

Strada nr. 28, Dorolţ

Comuna Dorolţ

Lungime = 240 m

Suprafaţă - 3.738 mp

1991

7,62

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101878

245.

1.3.7.2

Strada nr. 34, Dorolţ

Comuna Dorolţ

Paralelă la DN 19A

Lungime = 250 m

Suprafaţă - 2.453 mp

1991

7,93

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101879

246.

1.3.7.2

Strada nr. 1, Dara

Comuna Dorolţ

Satul Dara

Lungime = 1.710 m

Suprafaţă - 19.628 mp

1991

49,42

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101903

247.

1.3.7.2

Strada nr. 2, Dara

Comuna Dorolţ

Satul Dara

Lungime = 1.065 m

Suprafaţă - 13.635 mp

1991

29,47

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101905

248.

1.3.7.2

Strada nr. 3, Dara

Comuna Dorolţ

Satul Dara Lungime = 160 m Suprafaţă - 1.275 mp

1991

4,62

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

CF 101897

249.

1.3.7.2

Strada nr. 4, Dara

Comuna Dorolţ

Satul Dara

Lungime = 385 m

Suprafaţă - 5.709 mp

1991

11,13

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101938

250.

1.3.7.2

Strada nr. 5, Dara

Comuna Dorolţ

Satul Dara Lungime = 838 m Suprafaţă -19.775 mp

1991

24,13

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101950

251.

1.3.7.2

Strada nr. 6, Dara

Comuna Dorolţ

Satul Dara

Lungime = 720 m

Suprafaţă - 10.597 mp

1991

20,80

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101936

252.

1.3.7.2

Strada nr. 21, Dara

Comuna Dorolţ

Satul Dara

Lungime = 600 m

Suprafaţă - 13.946 mp

1991

17,34

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101898

253.

1.3.7.2

Strada nr. 22, Dara

Comuna Dorolţ

Satul Dara

Lungime = 670 m

Suprafaţă - 8.267 mp

1991

19,36

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101949

254.

1.3.7.2

Strada nr. 23, Dara

Comuna Dorolţ

Satul Dara

Lungime = 120 m

Suprafaţă - 1.694 mp

1991

0,87

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101900

255.

1.3.7.2

Strada nr. 24, Dara

Comuna Dorolţ

Satul Dara Lungime = 70 m Suprafaţă - 662 mp

1991

2,02

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101906

256.

1,3.7.2

Strada nr. 25, Dara

Comuna Dorolţ

Satul Dara Lungime = 370 m Suprafaţă - 4.822 mp

1991

10,69

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101907

257.

1.3.7.2

Strada nr. 26, Dara

Comuna Dorolţ

Satul Dara

Lungime = 170 m

Suprafaţă - 1.489 mp

1991

4,91

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101899

258.

1.3.7.2

Strada nr. 27, Dara

Comuna Dorolţ

Satul Dara Lungime = 135 m Suprafaţă - 1.043 mp

1991

3,90

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101901

259.

1.3.7.2

Strada nr. 29, Dara

Comuna Dorolţ

Satul Dara

Lungime = 165 m

Suprafaţă - 1.002 mp

1991

4,77

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101937

260.

1.3.7.2

Strada nr. 30, Dara

Comuna Dorolţ

Satul Dara

Lungime = 185 m

Suprafaţă - 2.242 mp

1991

5,35

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101935

261.

1.3.7.2

Strada nr. 31, Dara

Comuna Dorolţ

Satul Dara Lungime = 520 m Suprafaţă - 2.891 mp

1991

15,02

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101904

262.

1.3.7.2

Strada nr. 32, Dara

Comuna Dorolţ

Satul Dara

Lungime = 420 m

Suprafaţă - 2.223 mp

1991

12,14

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 101951

263.

1.6.4.

Teren curţi construcţii aferent "After school" Dorolţ

Comuna Dorolţ, nr. 294

Suprafaţa = 1.934 mp

2002

26,68

Domeniul public al comunei Dorolţ, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 15/2012

C.F. 100030

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 893 din data de 28 decembrie 2012