HOTĂRÂRE nr. 59 din 7 noiembrie 2014 privind rezultatul alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României în cadrul primului tur de scrutin desfăşurat la 2 noiembrie 2014

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Toni Greblă

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Mona-Maria Pivniceru

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Marieta Safta

- prim-magistrat-asistent

Pe rol se află examinarea Procesului-verbal privind rezultatul votării pentru alegerea Preşedintelui României din 2 noiembrie 2014, întocmit de Biroul Electoral Central la data de 6 noiembrie 2014, şi a proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării, întocmite de birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare.

CURTEA

constată că, în conformitate cu prevederile art. 146 lit. f) din Constituţie, ale art. 37 alin. (1) şi art. 38 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, precum şi cu cele ale art. 53 alin. (1) şi ale art. 54 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din data de 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, este competentă să confirme rezultatul alegerilor din 2 noiembrie 2014 pentru funcţia de Preşedinte al României.
Înainte de a se pronunţa asupra rezultatului alegerilor, Curtea Constituţională a examinat 28 de cereri de anulare a acestora formulate de către: Diana Fanea, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.071 F/2014, Dragoş Nicolae Şaramet, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.072F/2014, Irina Nedelcu, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.073F/2014, Gheorghe Funar, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.074F/2014, Antonio Alexandru Voinescu, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.075F/2014, Daniel-Ionuţ Bogdan, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.076F/2014, Amandi-Bianka Budai, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.077F/2014, Cezar Cernea, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.078F/2014, Stan Ştefan, preşedinte al Partidului pentru Reconstrucţia României, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.079F/2014, Octavian Andre Antony, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.083F/2014, Kiss Iosif Karoly, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.084F/2014, Partidul Solidarităţii Democratice pentru Şanse Egale şi o Societate mai bună, Asociaţia pentru Cinstirea Memoriei Eroilor, Fundaţia Speranţa în Democraţie Pace şi Sănătatea Lumii (Fundaţia Speranţa) şi Federaţia Civică "Solidaritatea Democratică" împreună cu membrii fondatori, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.085F/2014, Raul-Alex Terme, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.086F/2014, Geanina Stefany Florentina Iova, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.087F/2014, Costel Petre, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.088F/2014, Iulia Colici, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.089F/2014, Diana Gloria Salaoru, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.090F/2014, Ioan Marcu, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.091F/2014, Gabriel Meca, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.092F/2014, Ioan Andrica, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.093F/2014, Monica-Luisa Macovei, cerere ce formează Obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.099F/2014, Cornel Cernoschi, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.100F/2014, Eugeniu Dragoş Petria, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.101F/2014, Viorel M. Iacobescu, cerere ce formează Obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.102F/2014, Ionuţ Aurelian Mincu, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.107F/2014, Ioan Leancă, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.108F/2014, Marin Gruia, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.110F/2014 şi Alin Ciprian Ciula, cerere ce formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.111F/2014.
Prin hotărârile nr. 51 din 5 noiembrie 2014, nr. 53 din 5 noiembrie 2014, nr. 54 din 5 noiembrie 2014, nr. 55 din 6 noiembrie 2014 şi nr. 56 din 6 noiembrie 2014 Curtea Constituţională a respins, ca inadmisibile, cererile de anulare a alegerilor formulate de Diana Fanea, Dragoş Nicolae Şaramet, Irina Nedelcu, Antonio Alexandru Voinescu, Daniel-Ionuţ Bogdan, Amandi-Bianka Budai, Cezar Cernea, Octavian Andre Antony, Kiss Iosif Karoly, Stan Ştefan, Partidul Solidarităţii Democratice pentru Şanse Egale şi o Societate mai bună, Asociaţia pentru Cinstirea Memoriei Eroilor, Fundaţia Speranţa în Democraţie Pace şi Sănătatea Lumii (Fundaţia Speranţa) şi Federaţia Civică "Solidaritatea Democratică" împreună cu membrii fondatori, Raul-Alex Terme, Geanina Stefany Florentina Iova, Costel Petre, Iulia Colici, Diana Gloria Salaoru, Ioan Marcu, Cornel Cernoschi, Eugeniu Dragoş Petria, Viorel M. Iacobescu, Gabriel Meca şi Ioan Andrica. În motivarea hotărârilor pronunţate Curtea a reţinut, în esenţă, că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 52 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, potrivit căruia "cererea de anulare a alegerilor se poate face de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Consiliul Minorităţilor Naţionale şi de candidaţii care au participat la alegeri [... ]", autorii sesizărilor neavând calitatea cerută de lege pentru a putea sesiza Curtea Constituţională cu cereri de anulare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României.
Prin hotărârile nr. 52 din 5 noiembrie 2014 şi nr. 57 din 6 noiembrie 2014, Curtea a respins cererile de anulare a alegerilor formulate de Gheorghe Funar şi Monica-Luisa Macovei, constatând că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 52 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, potrivit cărora "Curtea Constituţională anulează alegerile în cazul în care votarea şi stabilirea rezultatelor au avut loc prin fraudă de natură să modifice atribuirea mandatului sau, după caz, ordinea candidaţilor care pot participa la al doilea tur de scrutin. [... ]".
Prin Hotărârea nr. 58 din 7 noiembrie 2014, Curtea a respins ca fiind tardive cererile de anulare a alegerilor formulate de Ionuţ Aurelian Mincu, Ioan Leancă, Marin Gruia şi Alin Ciprian Ciula, constatând că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 52 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, potrivit căruia "Cererea de anulare a alegerilor se poate face [... ] în termen de cel mult 3 zile de la închiderea votării [... ]."
În urma examinării proceselor-verbale de consemnare şi centralizare a rezultatelor votării întocmite de birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare, Curtea Constituţională constată că nu s-au produs neregularităţi referitoare la întocmirea proceselor-verbale de către birourile electorale, de natură să infirme rezultatele stabilite.
Din analiza acestor documente, precum şi a procesului-verbal, încheiat potrivit art. 51 din Legea nr. 370/2004 de către Biroul Electoral Central la data de 6 noiembrie 2014 şi transmis la aceeaşi dată Curţii Constituţionale, se constată că la alegerile desfăşurate în ziua de 2 noiembrie 2014, rezultatele au fost următoarele:
- numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente: 18.284.066;
- numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 9.723.232;
- numărul de voturi necesar pentru a fi ales Preşedinte al României în primul tur de scrutin: 9.142.034;
- numărul total al voturilor nule: 237.761;
- numărul total al voturilor valabil exprimate: 9.485.340, din care pentru:
HUNOR KELEMEN - 329.727 voturi
KLAUS-WERNER IOHANNIS - 2.881.406 voturi
CRISTIAN-DAN DIACONESCU - 382.526 voturi
VICTOR-VIOREL PONTA - 3.836.093 voturi
WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ - 43.194 voturi
ELENA-GABRIELA UDREA - 493.376 voturi
MIREL-MIRCEA AMARIŢEI - 7.895 voturi
TEODOR-VIOREL MELEŞCANU - 104.131 voturi
GHEORGHE FUNAR - 45.405 voturi
ZSOLT SZILAGYI - 53.146 voturi
MONICA-LUISA MACOVEI - 421.648 voturi
CONSTANTIN ROTARU - 28.805 voturi
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU - 508.572 voturi
CORNELIU-VADIM TUDOR - 349.416 voturi
Din datele prezentate rezultă că în turul întâi de scrutin niciunul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea de voturi ale alegătorilor înscrişi în listele electorale, potrivit art. 81 alin. (2) din Constituţie, respectiv 9.142.034, şi, în consecinţă, nu poate fi declarat ales în funcţia de Preşedinte al României.
Ca atare, în exercitarea atribuţiilor sale stabilite prin dispoziţiile art. 37 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 şi ale art. 53 alin. (1) şi art. 54 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, Curtea Constituţională urmează să confirme şi să aducă la cunoştinţa publică prenumele şi numele primilor 2 candidaţi care vor participa la cel de-al doilea tur de scrutin, precum şi ziua votării.
Ţinând seama de numărul de voturi obţinute de către fiecare candidat la primul tur de scrutin şi având în vedere dispoziţiile art. 81 alin. (3) din Constituţie, la cel de-al doilea tur de scrutin vor participa domnul Victor-Viorel Ponta şi domnul Klaus-Werner Iohannis, în această ordine.
Cel de-al doilea tur de scrutin urmează să aibă loc, potrivit art. 54 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, la două săptămâni de la primul tur de scrutin, şi anume în ziua de duminică, 16 noiembrie 2014.
Având în vedere considerentele reţinute, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 alin. (1) şi art. 38 din Legea nr. 47/1992, precum şi al art. 53 alin. (1) şi art. 54 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂŞTE:

1. Confirmă rezultatele alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României din primul tur de scrutin de la data de 2 noiembrie 2014, după cum urmează:
- numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente: 18.284.066;
- numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne: 9.723.232;
- numărul de voturi necesar pentru a fi ales Preşedinte al României în primul tur de scrutin: 9.142.034;
- numărul total al voturilor nule: 237.761;
- numărul total al voturilor valabil exprimate: 9.485.340, din care pentru:
HUNOR KELEMEN - 329.727 voturi
KLAUS-WERNER IOHANNIS - 2.881.406 voturi
CRISTIAN-DAN DIACONESCU - 382.526 voturi
VICTOR-VIOREL PONTA - 3.836.093 voturi
WILLIAM GABRIEL BRÎNZĂ - 43.194 voturi
ELENA-GABRIELA UDREA - 493.376 voturi
MIREL-MIRCEA AMARIŢEI - 7.895 voturi
TEODOR-VIOREL MELEŞCANU - 104.131 voturi
GHEORGHE FUNAR - 45.405 voturi
ZSOLT SZILAGYI - 53.146 voturi
MONICA-LUISA MACOVEI - 421,648 voturi
CONSTANTIN ROTARU - 28.805 voturi
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU - 508.572 voturi
CORNELIU-VADIM TUDOR - 349.416 voturi
2. Aduce la cunoştinţa publică rezultatele alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al României din primul tur de scrutin de la data de 2 noiembrie 2014.
3. Se va organiza al doilea tur de scrutin pentru alegerea Preşedintelui României în ziua de duminică, 16 noiembrie 2014, la care vor participa domnul Victor-Viorel Ponta şi domnul Klaus-Werner Iohannis, în această ordine.
4. Prezenta hotărâre este definitivă, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aduce la cunoştinţă prin mass-media.
-****-

PREŞEDINTE

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent

Marieta Safta

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 815 din data de 7 noiembrie 2014