HOTĂRÂRE nr. 342 din 4 mai 2016 privind aprobarea stemei comunei Maliuc, judeţul Tulcea
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Maliuc, judeţul Tulcea, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Maliuc, judeţul Tulcea
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Maliuc, judeţul Tulcea
Descrierea stemei
Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Maliuc se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată.
În partea dreaptă, în câmp roşu, se află un mănunchi de spice de grâu din care iese un caduceu, totul de aur.
În partea stângă, în câmp albastru, se află un vultur de argint în zbor, văzut din profil.
În vârful scutului, în câmp de argint, se află valuri albastre, în care înoată un peşte de argint, spre dreapta.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Spicele de grâu simbolizează una din ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura.
Caduceul reprezintă activitatea economică din zonă, comerţul.
Vulturul face referire la denumirea satului Vulturu, ce aparţine comunei.
Valurile reprezintă hidrografia comunei şi satelor aflate pe braţul Sulina, iar peştele simbolizează o altă ocupaţie de bază a locuitorilor, pescuitul.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 450 din data de 16 iunie 2016