HOTĂRÂRE nr. 543 din 2 iulie 2014 privind aprobarea stemei comunei Cenei, judeţul Timiş
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema comunei Cenei, judeţul Timiş, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

ANEXA nr. 1: STEMA comunei Cenei, judeţul Timiş
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei comunei Cenei, judeţul Timiş
Descrierea stemei
Stema comunei Cenei, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în val.
În partea superioară, în câmp roşu, în mijloc, se află un oval de argint în flăcări, care naşte o pasăre de aur. Sub această pasăre, denumită "Phoenix", se află o fascie undată din argint, care urmăreşte linia tăieturii în val.
În partea inferioară, în câmp auriu, în centru, se află 4 săbii roşii încrucişate (două câlâciuri şi două rapiere); în zona vârfului scutului se află doi pomi negri desfrunziţi cu tulpina ruptă, înclinaţi spre exterior.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.
Semnificaţiile elementelor însumate
Pasărea Phoenix evocă un moment important din istoria localităţii, când, în jurul anului 1720, aceasta a fost repopulată.
Cele două săbii specific turceşti (câlâciuri) şi cele europene (rapiere) evocă bătălia din anul 1696 dintre armata otomană şi armatele creştine care a distrus complet satele Cenei şi Bobda, care formează astăzi comuna.
Pomii negri desfrunziţi şi rupţi evocă dispariţia de pe hartă a acelor sate.
Fascia undată indică prezenţa unei ape tămăduitoare, menţionată încă din secolul al XV-lea.
Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 506 din data de 8 iulie 2014