ORDONANŢĂ nr. 21 din 30 iulie 2013 pentru reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă în domeniul forţei de muncă
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IX din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Articol unic
Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată, structura de control pentru constatarea neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare se înfiinţează şi se organizează, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în cadrul Organismului intermediar pentru Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane din structura Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 505 din data de 9 august 2013