DECIZIE nr. 128 din 8 aprilie 2016 privind numirea domnului Jakab Istvan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu
Având în vedere solicitarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, formulată prin Adresa nr. 2.323/CPP din 28 martie 2016,
În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
prim-ministrul emite prezenta decizie.
Articol unic
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Jakab Istvan se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Sorin Sergiu Chelmu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 270 din data de 8 aprilie 2016