HOTĂRÂRE nr. 793 din 16 octombrie 2013 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Washington la 26 iunie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Se aprobă amendamentul*) convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 20 iunie 2013 şi la Washington la 26 iunie 2013 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 14/2009, cu modificările ulterioare.
_______
*) Traducere.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

ANEXĂ:
1._
ROMÂNIA
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Cabinet secretar de stat
20 iunie 2013
BANCA MONDIALĂ
Dnei Mamta Murthi, director regional
Ţările Baltice şi din Europa Centrală
Regiunea Asia Centrală şi Europa
Re: Proiectul privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii (CESAR) - Împrumutul nr. 4875-RO - extindere parţială a datei de închidere
Dragă dnă Murthi,
Având în vedere faptul că managementul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a luat importante decizii cu privire la înfiinţarea birourilor agricole integrate, progresul înregistrat în implementarea celei de-a doua etape a ghidului de orientare socioeconomică şi în vederea asigurării folosirii cu eficienţă a sumelor aferente împrumutului, la cererea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, vă solicităm să fiţi de acord cu extinderea datei de închidere a împrumutului de la 30 iunie 2013 la 31 decembrie 2014 în cazul componentelor şi subcomponentelor implementate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
În baza celor anterior menţionate, aşteptăm un răspuns rapid şi pozitiv la scrisoarea noastră.
Cu sinceritate,
Claudiu Doltu,
secretar de stat
Cc: Dlui Daniel Constantin, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale
Fax: 021-307-85-54
Dnei Elisabetta Capanneli, director de ţară - Banca Mondială România
Fax: 021-201-0338
2._

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNAŢIONALĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

Asociaţia pentru Dezvoltare Internaţională

1818 strada H N.W.

Washington, D.C. 20433

U.S.A.

(202) 473-1000

adresa poştală INTBAFRAD

adresa poştală INDEVAS

26 iunie 2013
Dlui Claudiu Doltu, secretar de stat
Ministerul Finanţelor Publice
Bucureşti, România
Dragă dle Doltu:
România: Proiectul privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii (CESAR) - Împrumutul nr 4875-RO - extindere parţială a datei de închidere
Ca urmare a scrisorii dumneavoastră din data de 20 iunie 2013 prin care ne solicitaţi extinderea datei de închidere a împrumutului mai sus menţionat, sunt încântat să vă informez asupra faptului că Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca) a răspuns parţial cererii dumneavoastră şi a stabilit ca data de 30 iunie 2014 să fie ultima dată pentru scopurile prezentate în anexa 2 secţiunea IV. B.2 din Acordul de împrumut dintre România şi Bancă, semnat la 28 decembrie 2007, cu amendamentele ulterioare.
Extinderea datei de închidere mai sus menţionată este acordată pentru partea II (Servicii de orientare socioeconomică pentru populaţia din agricultură) şi partea III (politică, strategie şi management) ale Proiectului implementate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), aşa cum este descris în anexa 1 la Acordul de împrumut.
Pentru tragerile aferente părţii I (Administrarea terenurilor) a Proiectului, data de închidere rămâne 30 iunie 2013. Aplicaţiile de tragere pentru tragerile viitoare ce se vor efectua în cadrul împrumutului pentru partea I vor fi făcute şi trimise la Centrul de Procesare Regional al Băncii din Zagreb până cel târziu în data de 31 octombrie 2013, avându-se în vedere cheltuielile eligibile efectuate până cel târziu pe 30 iunie 2013 (plăţi făcute sau plăţi pentru bunuri, lucrări şi servicii care au fost recepţionate până în data de 30 iunie 2013). Restul sumelor netrase după ce tragerile s-au efectuat în baza aplicaţiilor de tragere aferente părţii I a Proiectului vor fi anulate.
Noua dată de închidere este stabilită ca urmare a asigurării de către MADR a unui buget adecvat necesar realizării activităţilor din cadrul părţii II şi părţii III ale proiectului.
Cu sinceritate,
Mamta Murthi,
director regional
Ţările Baltice şi din Europa Centrală
Regiunea Asia Centrală şi Europa
Dlui Claudiu Doltu
26 iunie 2013
Cc: Excelenţei Sale
Daniel Constantin, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale
Bucureşti, România
Dlui Achim Irimescu, secretar de stat
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Bucureşti, România
Dlui Marius Arthur Ursu, director general
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Dnei Boni Florinela Cucu, director general
Ministerul Finanţelor Publice
Bucureşti, România
Dlui Frank Heemskerk, director executiv
Banca Mondială
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 653 din data de 23 octombrie 2013