HOTĂRÂRE nr. 17 din 8 aprilie 2013 pentru înfiinţarea Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 78 coroborate cu cele ale art. 44, 46 şi art. 77 alin. (2)-(7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se înfiinţează Comisia de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională, denumită în continuare Comisia, având următoarele obiective:
a)inventarierea şi studierea tuturor documentelor oficiale vizând acest caz;
b)verificarea modului în care s-a dat aprobarea acestor interceptări şi temeinicia motivelor;
c)audierea persoanelor implicate;
d)modul în care au fost respectate deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în materie.
Art. 2
(1)Comisia este formată din 15 membri.
(2)Componenţa nominală a Comisiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3
Modul de organizare şi funcţionare a Comisiei este stabilit prin regulament propriu, aprobat cu votul majorităţii membrilor acesteia.
Art. 4
Senatul cere tuturor organelor de stat, instituţiilor publice şi reprezentanţilor societăţii civile să pună la dispoziţia Comisiei orice informaţie sau documente care sunt de natură să servească activităţii acesteia.
Art. 5
Concluziile Comisiei vor fi cuprinse într-un raport ce va fi prezentat până la data de 30 iunie 2013.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 aprilie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

ANEXĂ: COMPONENŢA NOMINALĂ a Comisiei de anchetă privind interceptările telefonice ale magistratului Corneliu Bârsan, judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, interceptat în baza unui mandat de siguranţă naţională

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Grupul parlamentar

1.

Donţu Ovidiu-Liviu

PSD

2.

Frătean Petru-Alexandru

PSD

3.

Mitu Augustin-Constantin

PSD

4.

Tătaru Dan

PSD

5.

Severin Georgică

PSD

6.

Ciorbea Victor

PNL

7.

Dobriţoiu Corneliu

PNL

8.

Ilieşiu Sorin

PNL

9.

Roşca-Stănescu Sorin-Ştefan

PNL

10.

 

PDL

11.

 

PDL

12.

Agrigoroaei Ionel

PP-DD

13.

Popescu Corneliu

PP-DD

14.

 

UDMR

15.

Niţă Mihai

PC

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 202 din data de 9 aprilie 2013