DECRET nr. 459 din 11 mai 2015 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
cu prilejul împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene, în semn de apreciere pentru contribuţia remarcabilă avută la formarea specialiştilor în domeniul juridic, care să reprezinte România la universităţi de prestigiu din lume,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria H "Cercetarea ştiinţifică", Colegiului Juridic Franco-Român de Studii Europene, Facultatea de Drept a Universităţii din Bucureşti.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 328 din data de 14 mai 2015