DECRET nr. 849 din 17 noiembrie 2015 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofiţer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,
în semn de apreciere pentru dăruirea, talentul şi spiritul inovator de care a dat dovadă în întreaga sa creaţie muzicală, precum şi pentru deschiderea arătată faţă de valorile culturale româneşti,
Preşedintele României decretează:
Articol unic
Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria B "Muzica", domnului Arvo Part, compozitor, Republica Estonia.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

Sorin Mihai Cîmpeanu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 859 din data de 18 noiembrie 2015