HOTĂRÂRE nr. 12 din 3 martie 2015 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului
În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 46 şi 47 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 20 decembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- La anexa nr. II "Componenţa Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital", domnul senator Niţu Remus-Daniel - Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - se include în componenţa comisiei în locul domnului senator Ehegartner Petru - Grupul parlamentar Liberal Conservator.
-****-
Această hotărâre a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 martie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

IOAN CHELARU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 156 din data de 5 martie 2015