Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu al Inspectoratului General pentru Imigrări, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin intră în vigoare la data de 31 mai 2013.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul afacerilor interne,

Constantin-Cătălin Chiper,

secretar de stat

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 316 din data de 31 mai 2013