DECIZIE nr. 198 din 26 aprilie 2013 privind sancţionarea Societăţii "Ionasig Broker de Asigurare" - S.R.L. cu retragerea autorizaţiei de funcţionare
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în extrasul procesului-verbal al şedinţei din data de 27 martie 2013, în cadrul căreia au fost analizate rezultatele controlului efectuat la Societatea "Ionasig Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în str. Nicolae Bălcescu, bl. 2, sc. 1, ap. 10, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, J18/447/06.06.2005, CUI 17660656/07.06.2005, RBK-400/14.03.2007, reprezentată prin Siomax SPRL lichidator judiciar, a constatat următoarele:
1.Raportările trimestriale aferente trimestrului II/2011 şi raportările contabile aferente semestrului 1/2012 au fost transmise cu întârziere, în format letric.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 alin. (3), art. 3 pct. III lit. a)-d) şi pct. II din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Raportările privind taxa de funcţionare aferente trimestrelor IV/2011, I, II şi III/2012 au fost transmise cu întârziere, iar raportarea privind taxa de funcţionare aferentă trimestrului IV/2012 nu a fost transmisă.
Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma şi conţinutul raportărilor financiare şi tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.
Fapta constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m2) şi m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Faţă de motivele de fapt şi de drept arătate, în scopul apărării dreptului asiguraţilor şi al promovării stabilităţii activităţii de asigurare în România,
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:
Art. 1
În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, se sancţionează cu retragerea autorizaţiei de funcţionare Societatea "Ionasig Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în str. Nicolae Bălcescu, bl. 2, sc. 1, ap. 10, municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj, J18/447/06.06.2005, CUI 17660656/07.06.2005, RBK-400/14.03.2007, reprezentată prin Siomax SPRL, lichidator judiciar.
Art. 2
(1)După data retragerii autorizaţiei de funcţionare, brokerului de asigurare i se interzic desfăşurarea activităţilor de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistenţă pe durata derulării contractelor în curs ori în legătură cu regularizarea daunelor, precum şi desfăşurarea oricăror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Societatea "Ionasig Broker de Asigurare" - S.R.L. are obligaţia să îşi notifice clienţii, în vederea efectuării plăţii ratelor scadente la contractele de asigurare direct la asigurători.
(3)Societatea "Ionasig Broker de Asigurare" - S.R.L. răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contracte anterior comunicării prezentei decizii.
Art. 3
(1)Împotriva prezentei decizii Societatea "Ionasig Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Plângerea adresată Curţii de Apel Bucureşti nu suspendă, pe timpul soluţionării acesteia, executarea măsurii sancţionatoare, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Daniel George Tudor

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 264 din data de 10 mai 2013