ORDIN nr. 1 din 5 ianuarie 2015 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare
Văzând Referatul de aprobare nr. 114.405 din 7 decembrie 2014 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii - Direcţia îmbunătăţiri funciare, fond funciar şi protecţia mediului,
pentru aplicarea prevederilor art. 4 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, cu completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 393/87/2013 pentru aprobarea activităţilor şi costurilor maxime generate de activităţile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Se aprobă activităţile şi costurile maxime generate de punerea în funcţiune a staţiilor de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităţilor, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru prevenirea accidentelor la construcţiile hidrotehnice, stabilite de comisiile formate din reprezentanţii instituţiilor prefectului, inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene şi ai Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."
2.Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

ANEXĂ: ACTIVITĂŢILE ŞI COSTURILE MAXIME generate de punerea în funcţiune a staţiilor de desecare din zona ce urmează a fi afectată pentru prevenirea inundării localităţilor, a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru prevenirea accidentelor la construcţiile hidrotehnice, stabilite de comisiile formate din reprezentanţii instituţiilor prefectului, ai inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă şi ai Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare
(- Anexa la Ordinul nr. 393/87/2013)

Nr. crt.

Judeţul

Valoarea costurilor maxime, pe judeţe şi pe activităţi, inclusiv TVA, pentru:

Total

- lei -

Consumul electric

Lucrări de intervenţii

Consumul de motorină

1

Arad

1.429.900,00

27.280,00

0

1.457.180,00

2

Brăila

3.232.113,00

165.000,00

0

3.397.113,00

3

Bihor

401.672,74

0

0

401.672,74

4

Bistriţa-Năsăud

0

37.085,50

0

37.085,50

5

Bacău

0

2.421.720,00

0

2.421.720,00

6

Buzău

0

467.663,00

0

467.663,00

7

Călăraşi

1.162.300,00

0

0

1.162.300,00

8

Constanţa

876.052,20

270.278,96

0

1.146.331,16

9

Covasna

0

0

1.149,61

1.149,61

10

Dâmboviţa

0

85.000,00

0

85.000,00

11

Dolj

3.700.238,00

90.347,00

0

3.790.585,00

12

Galaţi

967.330,00

1.602.331,00

24.100,00

2.593.761,00

13

Giurgiu

2.445.210,00

0

0

2.445.210,00

14

Gorj

60.900,00

679.210,00

0

740.110,00

15

Hunedoara

0

122.140,00

0

122.140,00

16

Ialomiţa

21.281,00

4.700,00

9.600,00

35.581,00

17

Iaşi

8.361,00

68.296,00

0

76.657,00

18

Neamţ

0

212.040,00

0

212.040,00

19

Prahova

46.430,56

1.934.723,97

0

1.981.154,53

20

Satu Mare

1.135.890,53

0

0

1.135.890,53

21

Suceava

0

770.000,00

0

770.000,00

22

Teleorman

558.418,56

0

0

558.418,56

23

Timiş

487.499,00

3.793.274,00

0

4.280.773,00

24

Tulcea

883.694,00

32.500,00

0

916.194,00

25

Vaslui

564.857,55

675.459,44

0

1.240.316,99

26

Vâlcea

0

166.970,28

0

166.970,28

27

Vrancea

5.500,00

0

1.951,45

7.451,45

 

TOTAL valoare pe activităţi

17.987.648,14

13.626.019,15

36.801,06

31.650.468,35

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 145 din data de 26 februarie 2015