HOTĂRÂRE nr. 435 din 16 iunie 2016 privind aprobarea stemei municipiului Săcele, judeţul Braşov
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
(1)Se aprobă stema municipiului Săcele, judeţul Braşov, prevăzută în anexa nr. 1.
(2)Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3)Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 1: STEMA municipiului Săcele, judeţul Braşov
ANEXA nr. 2: DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE elementelor însumate ale stemei municipiului Săcele, judeţul Braşov
Descrierea stemei
Stema municipiului Săcele, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi despicat.
În partea superioară, în dreapta, în câmp albastru, se află o stâncă de argint cu trei creste pe care se regăsesc trei brazi verzi.
În partea superioară, în stânga, în câmp roşu, se află patru stele de aur, având fiecare câte şase colţuri.
În vârful scutului, în câmp verde, se află o poartă mocănească de aur, terminată cu două acoperişuri suprapuse, cu patru ape, acoperită cu şindrilă. Partea de sus a porţii, numită păsărar, este lucrată cu motive specifice zonei. Poarta este susţinută de două contrafise arcuite.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu cinci turnuri crenelate.
Semnificaţiile elementelor însumate
Brazii şi stânca simbolizează zona muntoasă şi bogăţia silvică a zonei.
Cele patru stele simbolizează focurile de alarmă. Locuitorii din Săcele, fiind locuitori ai Cetăţii Bran, trebuiau să semnalizeze astfel primejdiile, tradiţie care s-a păstrat peste secole. Numărul stelelor indică cele patru sate componente ale localităţii.
Poarta mocănească face trimitere la comunitatea de mocani din zona Braşov-Săcele, care au practicat transhumanţa cu turme imense de oi încă din cele mai vechi timpuri, fiind un simbol etern al acestei străvechi ocupaţii.
Coroana murală cu cinci turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 480 din data de 28 iunie 2016