HOTĂRÂRE nr. 551 din 27 iulie 2016 privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Agriculturii Slobozia, precum şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se acordă titulatura de muzeu de importanţă naţională Muzeului Agriculturii Slobozia.
Art. 2
Se aprobă schimbarea denumirii Muzeului Agriculturii Slobozia în Muzeul Naţional al Agriculturii.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

p. Ministrul culturii,

Lucian Vărsăndan,

secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 590 din data de 3 august 2016