DECRET nr. 477 din 5 mai 2016 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer
În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (1) şi ale art. 6 lit. A din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului Naţional "Steaua României", republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe,
în semn de înaltă apreciere pentru promovarea activă a culturii şi a valorilor româneşti, pentru înalta ţinută morală de care a dat dovadă de-a lungul întregii sale cariere,
Preşedintele României decretează:
Art. 1
Se conferă Ordinul Naţional Steaua României în grad de Mare Ofiţer domnului Norman Manea, scriitor.
Art. 2
La data publicării prezentului decret, Decretul nr. 419/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 20 aprilie 2016, îşi încetează efectele.
-****-

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 346 din data de 5 mai 2016