RECTIFICARE din 5 noiembrie 2015 la forma republicată a Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015
La forma republicată a Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, se face următoarea rectificare:
- la art. 47 alin. (4) şi (5), în loc de:
"(4) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, mărcilor de nivelment şi a semnalelor din reţeaua geodezică naţională, amplasate în subsol, pe sol ori pe construcţii, sau împiedicarea unor măsuri de conservare a acestor bunuri constituie infracţiune de distrugere şi se pedepseşte potrivit prevederilor din Codul penal." şi "(5) De asemenea, constituie infracţiune de tulburare de posesie şi se pedepseşte, potrivit prevederilor din Codul penal, modificarea cu intenţie a materializărilor limitelor de proprietate, înfiinţarea sau mutarea semnelor de hotar şi a reperelor de marcare a limitelor de zonă a căii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, căilor navigabile, delimitărilor de hotare cadastrale, silvice, geologice şi miniere, fără aprobarea prevăzută de lege."
se va citi:
"(4) Modificarea materializărilor limitelor de proprietate, înfiinţarea sau mutarea semnelor de hotar şi a reperelor de marcare a limitelor de zonă a căii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, căilor navigabile, delimitărilor de hotare cadastrale, silvice, geologice şi miniere, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai gravă."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 825 din data de 5 noiembrie 2015