ORDIN nr. 1673 din 18 decembrie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă
În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor emite următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 427/2014, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 24 aprilie 2014, se abrogă.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrului transporturilor,

Ioan Rus

ANEXĂ:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
BUGETUL RECTIFICAT pe anul 2014 pentru Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă
- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Program rectificat 2014

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

18.398,00

00.02

  

I. VENITURI CURENTE

7.393,00

29.00

  

C. VENITURI NEFISCALE

7.393,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII

7.393,00

33.10

  

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

7.263,00

 

08

 

Venituri din prestări servicii

2.333,00

 

17

 

Venituri din org. cursuri calificare şi conversie profesională, specializare şi perfecţionare

4.100,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

830,00

36.10

  

Diverse venituri

130,00

 

50

 

Alte venituri

130,00

39.10

  

II. VENITURI DIN CAPITAL

-

 

01

 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

-

40.10

  

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

487,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

487,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

10.518,00

42.10

  

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

10.518,00

 

38

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

10.518,00

84.10

  

CHELTUIELI TOTAL, din care:

18.398.00

   

Venituri proprii

7.880,00

   

Alocaţii de la buget de stat

10.518,00

01

  

CHELTUIELI CURENTE

17.408,00

   

Venituri proprii

7.880,00

   

Alocaţii de la buget de stat

9.528,00

10

  

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

5.300.00

   

Venituri proprii

2.663,00

   

Alocaţii de la buget de stat

2.637,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

4.028,00

   

Venituri proprii

1.994,00

   

Alocaţii de la buget de stat

2.034,00

  

01

Salarii de bază

3.280,00

   

Venituri proprii

1.440,00

   

Alocaţii de la buget de stat

1.840,00

  

03

Indemnizaţie de conducere

-

   

Venituri proprii

-

   

Alocaţii de la buget de stat

-

  

04

Spor de vechime

-

   

Venituri proprii

-

   

Alocaţii de la buget de stat

-

  

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

-

   

Venituri proprii

-

   

Alocaţii de la buget de stat

-

  

06

Alte sporuri

480,00

   

Venituri proprii

298,00

   

Alocaţii de la buget de stat

182,00

  

08

Fond de premii

-

   

Venituri proprii

-

   

Alocaţii de la buget de stat

-

  

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

42,00

   

Venituri proprii

30,00

   

Alocaţii de la buget de stat

12,00

  

13

Indemnizaţii de delegare

16,00

   

Venituri proprii

16,00

   

Alocaţii de la buget de stat

-

  

30

Alte drepturi salariale în bani

210,00

   

Venituri proprii

210,00

   

Alocaţii de la buget de stat

-

 

10.03

 

Contribuţii

1.272,00

   

Venituri proprii

669,00

   

Alocaţii de la buget de stat

603,00

  

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

935,00

   

Venituri proprii

455,00

   

Alocaţii de la buget de stat

480,00

  

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

18,00

   

Venituri proprii

11,00

   

Alocaţii de la buget de stat

7,00

  

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

212,00

   

Venituri proprii

100,00

   

Alocaţii de la buget de stat

112,00

  

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

51,00

   

Venituri proprii

47,00

   

Alocaţii de la buget de stat

4,00

  

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

56,00

   

Venituri proprii

56,00

   

Alocaţii de la buget de stat

-

20

  

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

12.108,00

   

Venituri proprii

5.217,00

   

Alocaţii de la buget de stat

6.891,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

6.340,00

   

Venituri proprii

2.980,00

   

Alocaţii de la buget de stat

3.360,00

  

01

Furnituri de birou

30,00

   

Venituri proprii

20,00

   

Alocaţii de la buget de stat

10,00

  

02

Materiale pentru curăţenie

50,00

   

Venituri proprii

30,00

   

Alocaţii de la buget de stat

20,00

  

03

Încălzit, iluminat şi forţă motrică

530,00

   

Venituri proprii

300,00

   

Alocaţii de la buget de stat

230,00

  

04

Apă, canal şi salubritate

10,00

   

Venituri proprii

10,00

   

Alocaţii de la buget de stat

-

  

05

Carburanţi şi lubrifianţi

3.150,00

   

Venituri proprii

1.500,00

   

Alocaţii de la buget de stat

1.650,00

  

06

Piese de schimb

1.050,00

   

Venituri proprii

350,00

   

Alocaţii de la buget de stat

700,00

  

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

120,00

   

Venituri proprii

120,00

   

Alocaţii de la buget de stat

-

  

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

800,00

   

Venituri proprii

400,00

   

Alocaţii de la buget de stat

400,00

  

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

600,00

   

Venituri proprii

250,00

   

Alocaţii de la buget de stat

350,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.183,00

   

Venituri proprii

300,00

   

Alocaţii de la buget de stat

883,00

 

20.03

 

Hrana

340,00

   

Venituri proprii

200,00

   

Alocaţii de la buget de stat

140,00

  

01

Hrană pentru oameni

340,00

   

Venituri proprii

200,00

   

Alocaţii de la buget de stat

140,00

 

20.04

 

Medicamente şi materiale sanitare

25,00

   

Venituri proprii

10,00

   

Alocaţii de la buget de stat

15,00

  

01

Medicamente

25,00

   

Venituri proprii

10,00

   

Alocaţii de la buget de stat

15,00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80,00

   

Venituri proprii

60,00

   

Alocaţii de la buget de stat

20,00

  

01

Uniforme şi echipament

30,00

   

Venituri proprii

30,00

   

Alocaţii de la buget de stat

-

  

30

Alte obiecte de inventar

50,00

   

Venituri proprii

30,00

   

Alocaţii de la buget de stat

20,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

150,00

   

Venituri proprii

70,00

   

Alocaţii de la buget de stat

80,00

  

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

40,00

   

Venituri proprii

20,00

   

Alocaţii de la buget de stat

20,00

  

02

Deplasări în străinătate

110,00

   

Venituri proprii

50,00

   

Alocaţii de la buget de stat

60,00

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

30,00

   

Venituri proprii

30,00

   

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

47,00

   

Venituri proprii

47,00

   

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

120,00

   

Venituri proprii

20,00

   

Alocaţii de la buget de stat

100,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

3.793,00

   

Venituri proprii

1.500,00

   

Alocaţii de la buget de stat

2.293,00

70

  

CHELTUIELI DE CAPITAL

990,00

   

Venituri proprii

-

   

Alocaţii de la buget de stat

990,00

71

  

Titlul XII. ACTIVE NEFINANCIARE

990,00

   

Venituri proprii

-

   

Alocaţii de la buget de stat

990,00

 

71.01

 

Active fixe

705,00

   

Venituri proprii

-

   

Alocaţii de la buget de stat

705,00

  

01

Construcţii

-

   

Venituri proprii

-

   

Alocaţii de la buget de stat

-

  

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

705,00

   

Venituri proprii

-

   

Alocaţii de la buget de stat

705,00

  

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active

-

   

Venituri proprii

-

   

Alocaţii de la buget de stat

-

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

285,00

   

Venituri proprii

-

   

Alocaţii de la buget de stat

285,00

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014:
1) Număr mediu de personal: 90 persoane
2) Câştigul mediu brut lunar: 3.445 lei (RON)/salariat;
3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsă şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 81 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (42 mii lei), indemnizaţiile pentru delegări (suma de 16 mii lei), precum şi diferenţele salariale ce se vor achita ca urmare a sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile (suma de 210 mii lei).
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 964 din data de 30 decembrie 2014