ORDIN nr. 751 din 5 august 2013 privind dispunerea radierii din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare a Societăţii Comerciale SICARO LEASING IFN - S.A.
Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general a Societăţii Comerciale SICARO LEASING IFN - S.A., formulată în baza art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prin scrisorile înregistrate la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere cu numerele 9.626 din 20 iunie 2013 şi 10.483 din 9 iulie 2013, precum şi îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art. 113 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 35 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2009,
guvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:
Articol unic
Se dispune radierea din Registrul general al instituţiilor financiare nebancare ţinut la Banca Naţională a României a Societăţii Comerciale SICARO LEASING IFN - S.A., cu sediul social în Braşov, Bd. Gării nr. 1, bl. 2, sc. C, ap. 8, judeţul Braşov, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J08/1872/2006, cod unic de înregistrare 18915685, înscrisă în Registrul general la secţiunea k) - "Activităţi multiple de creditare" cu nr. RG-PJR-08-110022.
-****-

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 521 din data de 20 august 2013