HOTĂRÂRE nr. 856 din 14 octombrie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 645/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 645/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" pentru editarea manualelor şcolare, a manualelor universitare şi a altor lucrări destinate învăţământului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 21 septembrie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Se înfiinţează Regia Autonomă «Editura Didactică şi Pedagogică», cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1.
Regia Autonomă «Editura Didactică şi Pedagogică» are personalitate juridică şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, rolul de minister de resort revenindu-i Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice."
2.La anexă, articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3
Sediul Regiei Autonome «Editura Didactică şi Pedagogică» este situat în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1."
Art. II
Spaţiile care urmează a fi atribuite Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică" din imobilul situat în municipiul Bucureşti, str. Spiru Haret nr. 10-12, sectorul 1, se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 782 din data de 21 octombrie 2015